ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (1055 Budapest, Honvéd utca 20., a továbbiakban: HIPA) honlapja – www.hipa.hu – a HIPA-val szerződéses jogviszonyban álló gazdasági társaság – a ZeroTime Services Korlátolt Felelősségű Társaság – által biztosított, kizárólag a HIPA honlapja számára dedikált szerveren üzemel.

1. ADATKEZELŐ ÉS -FELDOLGOZÓ

A honlapon a látogató által megadott, továbbá a honlap használata során – így különösen a regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken – rögzített adatok kezelője és feldolgozója a HIPA. Az egyes regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken megadandó adatokkal kapcsolatos további tájékoztató az adott regisztrációs lapon vagy kérdőíven olvasható.

2. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS A STATISZTIKAI ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A HIPA a honlap látogatottságának, kampányainak és egyéb statisztikai adatainak mérésére a Google Inc. által biztosított Google Analytics, illetve Google AdWords programot használja. E programok rögzítik különösen a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontját, a megnyitott aloldalak címét, valamint – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá azt az országot és várost, ahonnan a látogató megnyitotta a honlapot, valamint a kampányok adatait. A HIPA-hoz kerülő adatok nem köthetők össze a látogató személyével. A statisztikai adatok felhasználásának kizárólagos célja, hogy a HIPA – a honlap statisztikai adatainak feldolgozásával – a látogatók proaktív és aktuális információkkal történő kiszolgálása érdekében hatékonyan alakíthassa a honlap jövőbeli tartalmát és struktúráját. A HIPA egyéb vonatkozásában nem alkalmaz cookie-kat a honlapján.

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A honlap használata során keletkezett úgynevezett session ID-k a honlapot megjelenítő böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. A 2. pontban meghatározottak szerint generált statisztikai adatok megmaradnak a HIPA-nál a szintén 2. pontban meghatározott felhasználási célból.

4. A TÖRÖLT ALOLDALAKKAL, ELAVULT INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

Az adatkezelő nem vállalja a felelősséget azokért az adatokért, amelyeket már törölt a honlapjáról, de az internetes keresőprogramok közreműködésével vagy a látogató böngészőjének gyorsítótárából továbbra is megtekinthetők.

5. JOGORVOSLATI TÁJÉKOZTATÓ

A látogató az általa a regisztrációs lapokon vagy kérdőíveken megadott adatokkal kapcsolatos adatvédelmi kérdésekkel elsődlegesen a HIPA-t keresi meg, esetleges vitás ügyben a bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével.