Közérdekű adatok

1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1 Elérhetőségi adatok

1.1.2 A szervezeti struktúra

SZMSZ és szervezeti ábra

a Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 11.) KKM utasítás

Szervezeti ábra

1.1.3 A szerv vezetői

Szerv vezetőinek és a szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Nincs a HIPA irányítása, felügyelete alatt álló közfeladatot ellátó szerv.

1.3 Gazdálkodó szervezetek

Nincs a HIPA tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4 Közalapítványok

Nincs a HIPA által alapított közalapítvány.

1.5 Lapok

Nincs a HIPA által alapított lap.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A HIPA a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium elérhetősége:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Postai cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36-1-458-1000
Telefax: +36-1-212-5918
Sajtókapcsolat: sajto##kukac##mfa.gov.hu, Tel:+36-1-458-1826, +36-1-458-3441

 

1.7 Költségvetési szervek

Nincs a HIPA által alapított költségvetési szerv

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2015.02.01-

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2014.10.05-2015.01.31.

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2014.09.05-2014.10.04. (archív)

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2014.07.27-2014.09.04. (archív)

a Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2014.07.26-2014.07.26. (archív)

Alapító Okirat 2015.07.23.-

Alapító Okirat 2014.10.05.-2015.07.22. (archív)

Alapító Okirat 2014.09.05-2014.10.04. (archív)

Alapító Okirat 2014.06.06-2014.09.04. (archív)

Alapító Okirat 2013.03.30-2014.06.05. (archív)

 

A Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2019. (III. 11.) KKM utasítás

A Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2016. (IX. 20.) KKM utasítás (archív)

A Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás módosításáról szóló 18/2015. (IX.24.) KKM utasítás (archív)

A Nemzeti Befektetési Ügynökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2015. (I. 30.) KKM utasítás (archív)

2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A HIPA hatósági jogalkalmazást nem végez.

2.3 Közszolgáltatások

A HIPA közszolgáltatást nem nyújt.

2.4 A szerv nyilvántartásai

Feltöltés alatt

2.5 Nyilvános kiadványok

Kiadványok

2.6 Döntéshozatal, ülések

A HIPA nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A HIPA nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések, előterjesztések, illetve arra adott észrevételek. A HIPA nem készít jogszabálytervezeteket és önálló koncepciókat.

2.8 Pályázatok

Jelenleg nincsen a HIPA által kiírt pályázat.

2.9 Hirdetmények

Jelenleg nincsen a HIPA által közzétett hirdetmény, illetve közlemény.

2.10 Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó eljárási rend
 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
A Kommunikációs és Protokoll Főosztály gondoskodik az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényesítéséről a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

Nemzeti Befektetési Ügynökség

Cím: 1055. Budapest, Honvéd utca 20.

Központi telefonszámunk: 06 1 872-6520

Központi faxszámunk: 06 1 872-6699

E-mail: info##kukac##hipa.hu

Web: hipa.hu

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
Feltöltés alatt

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
A HIPA-nál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
A HIPA-nál nincs ilyen megkötött szerződés.

2.11 Közzétételi listák

A HIPA-nál nincs sem különös, sem egyedi közzétételi lista. 


3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1 Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A HIPA-nál nem volt az alaptevékenységével kapcsolatban vizsgálat.

3.1.2 Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A HIPA-val kapcsolatos jelentések az Állami Számvevőszék honlapján keresztül érhetők el: http://www.asz.hu/kereses

3.1.3 Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

NAV_2014

3.1.4 A működés eredményessége, teljesítmény

https://hipa.hu/hu_HU/toretlen-a-magyarorszag-iranti-befektetoi-bizalom-rekordszamu-projekt-es-volumen-2018-ban-is

https://hipa.hu/hu_HU/a-minoseg-az-uj-mennyiseg-a-kulfoldi-kozvetlen-mukodotoke-befekteteseknel

http://hipa.hu/media/12413/hipa_évértékelő-sajtóközlemény_20160211.docx

http://hipa.hu/media/11493/régiós-összevetésben-is-sikeres-a-hazai-befektetésösztönzés.doc

3.1.5 Működési statisztika

A HIPA-nak nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtési kötelezettsége.

 

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.2.1 Éves Költségvetések

2018. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2015. évi elemi költségvetés

2014. évi elemi költségvetés

2013. évi elemi költségvetés

2012. évi elemi költségvetés

2011. évi elemi költségvetés

3.2.2 Számviteli beszámolók

2017. éves beszámoló

2016. éves beszámoló

2015. éves beszámoló

2014. éves beszámoló

2013. éves beszámoló

2012. éves beszámoló

2011. éves beszámoló

3.2.3 A költségvetés végrehajtása

Lásd 3.2.2.

 

3.3. Működés

3.3.1 A foglalkoztatottak

Feltöltés alatt

3.3.2 Támogatások

A HIPA nem nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

3.3.3 Szerződések

Nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

3.3.4 Koncessziók

A HIPA vonatkozásában nincs a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adat.

3.3.5 Egyéb kifizetések

A HIPA-nak nincs nem az alapfeladatai ellátására fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetése.

3.3.6 Európai Unió által támogatott fejlesztések

Feltöltés alatt

3.3.7 Közbeszerzés

Közbeszerzési Terv 2019

Közbeszerzési Terv 2018 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2017 1. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2016 3. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2016 2. számú módosítása

Közbeszerzési terv 2016 1. számú módosítása

Közbeszerzési Terv 2016

Közbeszerzési Terv 2015 4. számú módosítása

Közbeszerzési Terv 2015 3. számú módosítása

Közbeszerzési Terv 2015 2. számú módosítása

Közbeszerzési Terv 2015 1. számú módosítása

Közbeszerzési Terv 2015

Közbeszerzési Terv 2014

Közbeszerzési Terv 2013

Közbeszerzési Terv 2012

Közbeszerzések statisztikai összegzése 2011

Közbeszerzési Terv 2011

 

 

2014_11_28 Szállítási szerződés_ 2.rész Tabletek_Euro-Profil

2014_11_28 Szállítási szerződés_ 1.rész Telefonok_Euro-Profil

2014_11_11 Összegezés_iPhone_iPad_Euro-Profil

2014_08_25 Egyedi Szerz_KGR IKM helysz.rendelkezésre állás_Griffsoft

2014_08_13 Összegezés_KGR IKM helysz.rendelkezésre állás_Griffsoft

2014_08_01 Váll. szerződés_Rendezvények lebonyolítása_Heliopolis

2014_07_14 Összegezés_Rendezvények lebonyolítása_Heliopolis

2014_07_01 Váll. Szerződés_IT_üzemeltetés_Adertis

2014_06_20 Összegezés_IT_üzemeltetés_Adertis

2014_06_11 Váll. Keretszerződés_Nyomdai szolgáltatások_HSC

2014_05_12 Összegezés_Nyomdai szolgáltatások_HSC

2014_05_06 Váll. szerződés_Külföldi kiállítászerv -MacLine-Újvidéki Mezőgazd

2014_05_06 Váll. szerződés_Külföldi kiállítászerv -MacLine-Tirana

2014_05_06 Váll. szerződés_Külföldi kiállítászerv -KőrösTrade-TopExpo

2014_05_06 Váll. szerződés_Külföldi kiállítászerv -HPP2000-Technoma

2014_04_25 Összegezés_Külföldi kiállításszervezés

2014_02_28 Száll.szerződés_12 db Mobiltelefon beszerzése_KEF

2014_02_19 Szolg szerződés_Vodafone

2014_02_17 Összegezés_12 db Mobiltelefon beszerzése_KEF

2014_02_07 Váll. szerződés_Rendezvények lebonyolításához_Webration

2014_02_07 Összegezés_Rendezvények lebonyolításához_Webration

Fontos linkek:

http://kozadat.hu/kereso/

http://www.kozadattar.hu/

Integritás

A HIPA elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében. Az értékalapú működés elősegítése érdekében – a jogszabályi előírásokkal összhangban – a HIPA integritás tanácsadót jelölt ki, akihez bármilyen integritást sértő, korrupció-megelőzéssel kapcsolatos vagy akár hivatásetikai kérdéssel is lehet fordulni.

A bejelentéseket elektronikus úton az integritas@hipa.hu e-mail címen, vagy postai úton a 1055 Budapest, Honvéd utca 20. címre várjuk. Postai bejelentés esetén kérjük a borítékra ráírni, hogy „integritás tanácsadó részére sajátkezű felbontásra".