Magyarország a világ élvonalában magas hozzáadott értékű munkahelyek létesítésében

Magyarország a világ élvonalában magas hozzáadott értékű munkahelyek létesítésében

IBM Global Location Trends 2017-es jelentésében Magyarország három kategóriából kettőben is a top 10-be került

Rangos nemzetközi elismerésben részesült a magyarországi befektetési környezet: a mértékadó IBM Global Location Trends 2017-es jelentése alapján Magyarország a három legfontosabb kategóriából kettőben is a világ 10 legjobbja közé került. A riport szerint, a külföldi működőtőke befektetéseknek (FDI) köszönhetően 18 900 új munkahely jön létre hazánkban 2016-os befektetői döntések alapján, ami egymillió lakosra vetítve a 9. legjobb eredmény az egész világon. Ennél is fontosabb azonban, hogy a létrejött munkahelyek nemzetgazdasági hozzáadott értéke alapján a világon az 5. legjobb értéket produkálta Magyarország, a régiós versenytársak mellett olyan országokat megelőzve, mint Svájc, Japán vagy Svédország.

IBM Global Location Trends 2017-es jelentésében Magyarország három kategóriából kettőben is a top 10-be került

IBM Global Location Trends 2017-es jelentésében Magyarország három kategóriából kettőben is a top 10-be került

Az IBM-Plant Location International (PLI) 2002-ben hozta létre a Global Location Trends adatbázisát, amely a vállalatok által közzétett bővítések és beruházások, valamint az egyes országok befektetésösztönzéssel és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezeteinek jelentései alapján gyűjti és dolgozza fel a működőtőke nemzetközi áramlására vonatkozó adatokat. A központi szempont a munkahelyteremtés, mint a beruházások nemzetgazdasági hatásának legmeghatározóbb mutatója, hiszen a létrejövő pozíciókat szinte teljes mértékben a célország munkaerő piacáról töltik fel. A második vizsgált eredmény a lakosságszámmal arányosított munkahelyteremtés (új munkahely/lakosságszám). Az elemzés harmadik pillérét adó új munkahelyek hozzáadott értékét az érintett szektor által előállított érték, termelékenység, fejlettség, jellemző munkavállalói profil és bér alapján határozzák meg.

Az adatbázis napokban publikált, 2016-ra vonatkozó adatai alapján Magyarország mindhárom kategóriában kiemelkedő eredményt tudhat magának: a működőtőke befektetések nyomán a világon a 15. legtöbb új munkahely hazánkban jön létre, olyan országokat és gazdaságokat megelőzve, mint Franciaország, Törökország, Indonézia vagy Írország. Az európai nagyvárosokat – szintén a létrejövő munkahelyek alapján – monitorozó alkategóriában Budapest a 4. helyen szerepel, megelőzve Dublint és a Krakkó-Katowice térséget. Az összesen létesülő 18 900 új állás az IBM-PLI eddigi kimutatásai szerint a válság óta a legjobb magyar eredménynek számít.

IBM-PLI a 2002-ben létrehozott saját Global Location Trends adatbázisának adatai alapján készíti éves jelentését

IBM-PLI a 2002-ben létrehozott saját Global Location Trends adatbázisának adatai alapján készíti éves jelentését

A létrejött új pozíciókat az országok lakosságszámával arányosító (új munkahely/egymillió lakosságszám) második kategóriában az előkelő 9. helyen szerepel hazánk. A rendkívül éles régiós versenyt jól mutatja, hogy az ebben az összevetésben szintén második Magyarországot ezúttal az alacsonyabb lélekszámú Szlovákia előzte meg.

A riport egyetlen, a mennyiség helyett a teremtett munkahelyek nemzetgazdasági hozzáadott értékét vizsgáló kategóriájának eredménye alapján elmondható, hogy a 2016-ban Magyarországon létrejövő munkahelyek a világon az 5. legmagasabb hozzáadott értéket állítják elő. Hazánkat ebben a tekintetben egyedül Írország, Dánia, Szingapúr és Hollandia előzi meg. Ez az eredmény igazolja a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által megfogalmazott új befektetésösztönzési fókusz létjogosultságát és eredményességét: a „Made in Hungary" típusú projektek ösztönzése mellett az „Invented in Hungary", azaz a kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felé fordulást.

Ennek keretében a magyar gazdaság gerincoszlopát adó járműiparon belül középpontba került a közeljövő technológiáját jelentő elektromobilitáshoz és az önvezető autókhoz kapcsolódó fejlesztési tevékenységek Magyarországra vonzása. Ezen felül, az autóipari csúcstechnológiákhoz szervesen kapcsolódó ágazatokba (infokommunikációs hálózatfejlesztés (5G), elektronikai szektor) érkező beruházások is kiemelt figyelmet kapnak, az évtizedes hagyományokkal rendelkező orvostechnika és gyógyszeripar mellett.

A pozitív tendencia további támogatása érdekében 2017-től az egyedi kormánydöntésen alapuló (EKD) támogatások K+F támogatási formája alapján – a korábbiaktól eltérően – már Budapesten is nyújtható támogatás kutatás-fejlesztési kapacitások telepítéséhez. Ezen túlmenően egy teljesen új támogatási kategória bevezetése is megtörtént, így már munkahelyteremtéssel nem járó, de új technológiát telepítő technológia-intenzív beruházások is részesülhetnek készpénztámogatásban.