VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ BERUHÁZÁS: ISMÉTELTEN MÓDOSUL A BERUHÁZÁS BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 2022-BEN

VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ BERUHÁZÁS: ISMÉTELTEN MÓDOSUL A BERUHÁZÁS BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 2022-BEN

vnt1

A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet 2022. július 1-jén hatályba lépett módosításának értelmében a 2020-ban létrejött pályázatok esetében is lehetőség nyílik a beruházási határidő meghosszabbítására legkésőbb 2022. december 31-ig, amennyiben a rendelet módosításának hatálybalépését megelőzően a támogatói okiratban előírt beszámoló még nem került benyújtásra.

A határidő módosítására egy egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozat benyújtásával van lehetőség, amely benyújtását követően a nyilatkozatban megjelölt támogatói okiratban foglalt kötelezettségvállalások és az arra vonatkozó határidők válnak irányadóvá az adott támogatási jogviszony vonatkozásában.

A HIPA minden érintett számára elküldi a határidőhosszabbításhoz szükséges nyilatkozatmintát, amely a lenti linken is elérhető. A nyilatkozatot 2022. július 30-ig kitöltve és cégszerűen aláírva, postai úton szükséges részünkre eljuttatni, amennyiben élni kívánnak a határidő meghosszabbítás lehetőségével (levélcím: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1055 Budapest, Honvéd u. 20.). Határidőn túl beérkező nyilatkozatokat a fent hivatkozott rendelet értelmében nem áll módunkban figyelembe venni.

Nyilatkozat letöltése