VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ BERUHÁZÁS: KEDVEZŐEN MÓDOSUL A BERUHÁZÁS BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 2022-BEN

VERSENYKÉPESSÉG-NÖVELŐ BERUHÁZÁS: KEDVEZŐEN MÓDOSUL A BERUHÁZÁS BEFEJEZÉSI HATÁRIDŐ 2022-BEN

Lehetővé vált a beruházás befejezési határidő hosszabbítása a VNT2020-1 azonosítószámú pályázati programban a Magyar Kormány és az Európai Bizottság döntése értelmében

Ezúton tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 118/2022. (III. 22.) Korm. rendelet, illetve az Európai Bizottság jóváhagyása értelmében a VNT2020-1 azonosítószámú támogatások esetében a beruházás befejezési határidő
- a 2020-ban létrejött támogatási jogviszonyok esetében 2022. június 30. napjára,
- a 2021-ben létrejött támogatási jogviszonyok esetében 2022. december 31. napjára módosult.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti módosítás csak azon jogviszonyokra terjed ki, amelyek esetében a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségét még nem teljesítette, vagyis a támogatás felhasználásáról szóló beszámolót még nem nyújtotta be a lebonyolító szervként eljáró HIPA-hoz.

A beruházás befejezési határidő meghosszabbításával a módosított határidő válik irányadóvá a támogatói okiratban foglalt kötelezettségvállalásokra is.

A HIPA minden érintett számára elküldi a határidőhosszabbításhoz szükséges nyilatkozatmintát, melyet 2022. május 30-ig kitöltve és cégszerűen aláírva, postai úton szükséges részünkre eljuttatni, amennyiben élni kívánnak a határidő meghosszabbítás lehetőségével (levélcím: HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; 1055 Budapest, Honvéd u. 20.).

Kérjük, hogy amennyiben nem kapták meg a nyilatkozatmintát, azt haladéktalanul jelezzék a stateaid2020@hipa.hu email címen.