Budapest

Közérdekű Adatok

HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövidített elnevezés: HIPA Nonprofit Zrt.
Székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Cégjegyzékszám: 01-10-140442
Adószám: 27037612-2-41
Levelezési cím: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.
Telefonszám: +36 (1) 872 6520
Telefax: +36 (1) 872 6699
E-mail: [email protected]

A HIPA Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata

A HIPA Nonprofit Zrt. vezetőinek elérhetősége

Nincs a HIPA Nonprofit Zrt. irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló közfeladatot ellátó szerv.

A HIPA Nonprofit Zrt. az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V. 26.) GFM rendelet alapján tulajdonosi jogokat gyakorol a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság felett.

NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Levelezési cím: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Telefonszám: +36 (1) 633-3930
E-mail: [email protected]
Honlap: inpark.hu

Nincs a HIPA Nonprofit Zrt. által alapított közalapítvány.

Nincs a HIPA Nonprofit Zrt. által alapított lap.

A HIPA Nonprofit Zrt. a külgazdasági és külügyminiszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, törvényességi felügyeletét a székhelye szerint illetékes törvényszék látja el.

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Levelezési cím: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefonszám: +36 (1) 458-1000
Telefax: +36 (1) 212-5918

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Levelezési cím: 1363 Pf. 17.
Telefonszám: +36 (1) 354 4800

Nincs a HIPA Nonprofit Zrt. által alapított költségvetési szerv.

A HIPA Nonprofit Zrt. alapfeladatait meghatározó jogszabályok, illetve közjogi szervezetszabályozó eszközök:

  • a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet
  • a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
  • a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet

A HIPA Nonprofit Zrt. nem végez hatósági jogalkalmazást.

A HIPA Nonprofit Zrt. nem nyújt közszolgáltatást.

Feltöltés alatt

A HIPA Nonprofit Zrt. kiadványai

A HIPA Nonprofit Zrt. vezetése nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

A HIPA Nonprofit Zrt. vezetése nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések, előterjesztések, illetve azokra adott észrevételek. A HIPA Nonprofit Zrt. önállóan nem készít jogszabálytervezeteket.

Folyamatban lévő pályázatokra vonatkozó információk a hírmezőben találhatók.

Jelenleg nincsen a HIPA Nonprofit Zrt. által közzétett hirdetmény, illetve közlemény.

Az adatvédelmi jogszabályokban foglalt előírások érvényesítéséről a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról a HIPA Nonprofit Zrt. Kommunikációs és Protokoll Igazgatósága gondoskodik, amely a központi elérhetőségeken keresztül érhető el. A HIPA Nonprofit Zrt.-nek nincsenek a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételei, illetve nincs a közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződése. A HIPA Nonprofit Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére teljesít adatszolgáltatást.

A HIPA Nonprofit Zrt. által elutasított közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos adatok 2023. évre vonatkozóan

A HIPA Nonprofit Zrt.-nél nem volt az alaptevékenységével kapcsolatban vizsgálat.

A HIPA Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos jelentések az Állami Számvevőszék honlapján keresztül érhetők el.

A HIPA Nonprofit Zrt.-nél a tárgyidőszakban nem volt e típusba sorolható ellenőrzés és vizsgálat.

Feltöltés alatt

A HIPA Nonprofit Zrt. az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint teljesít adatszolgáltatást a Központi Statisztikai Hivatal részére.

A HIPA Nonprofit Zrt. számviteli beszámolója az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapján keresztül érhető el.

A HIPA Nonprofit Zrt. nem nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

A HIPA Nonprofit Zrt. vonatkozásában nincs a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvényben meghatározott nyilvános adat.

A HIPA Nonprofit Zrt.-nek nincs nem az alapfeladatai ellátására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetése.

A HIPA Nonprofit Zrt.-nek a tárgyidőszakban nem volt az Európai Unió támogatásával megvalósított fejlesztése.

A HIPA Nonprofit Zrt. elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében. Az értékalapú működés elősegítése érdekében – a jogszabályi előírásokkal összhangban – a HIPA Nonprofit Zrt. integritás tanácsadót jelölt ki, akihez bármilyen integritást sértő, korrupció-megelőzéssel kapcsolatos vagy akár hivatásetikai kérdéssel is lehet fordulni. A bejelentéseket elektronikus úton az [email protected] e-mail címre, illetve postai úton a HIPA Nonprofit Zrt. központi elérhetőségein lehet megtenni. Postai bejelentés esetén kérjük a borítékra ráírni, hogy „integritás tanácsadó részére sajátkezű felbontásra".