Elégedettek és további növekedést terveznek a hazai üzleti szolgáltató szektor vezető szereplői

Elégedettek és további növekedést terveznek a hazai üzleti szolgáltató szektor vezető szereplői

2017. 11. 03.

Gálaesemény keretében ismertették a felmérés eredményét

A hazai SSC vállalatok 80 százaléka tervez bővítést a közeljövőben – ez derül ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), az EY és az SSC Heroes által idén először elvégzett Hungarian Shared Services & Outsourcing Insights felmérés eredményeiből. A magyar SSC piacot 360 fokban – vállalati és munkavállalói oldalról - vizsgáló felmérést gálaesemény keretében ismertették a szervezők, ahol három kategóriában díjazták a 2017-es év kiemelkedő vállalatait és vezetőit.

A HIPA, az EY és az SSC Heroes együttműködésében idén először, hagyományteremtő céllal indult útjára a Hungarian Shared Services & Outsourcing Insights felmérés, amelynek vállalati és munkavállalói válaszait feldolgozva kirajzolódnak a Magyarországon egyik legdinamikusabban fejlődő ágazatának aktuális trendjei, a közeljövő fejlődési irányai, melyek mind a már jelenlévő, mind pedig a régióban beruházást tervező vállalatok és szervezetek számára fontos tájékozódási pontot jelentenek.

A fiatalnak mondható iparág az elmúlt néhány évtizedben rohamtempóban fejlődött Magyarországon, és mára munkahelyteremtés szempontjából az egyik legfontosabb ágazat egyike, további növekedési potenciállal. Magyarországon jelenleg 110 üzleti szolgáltató központ működik, melyek megközelítőleg 46 000 főnek adnak munkát.

A felmérés rendkívül reprezentatív, a vállalati kérdéssort 53 vállalat töltötte ki, melyek összesen 37 000 főt foglalkoztatnak, így a foglalkoztatottak számát tekintve 80%-os a válaszadási arány. Az ágazatban dolgozó munkavállalók tekintetében a kitöltők száma meghaladta a 800 főt.

A felmérés alapján elmondható, hogy nemcsak a számok, hanem az iparág múltját és felépítését tekintve Magyarország rendelkezik Közép-Kelet Európa egyik legérettebb SSC piacával. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy „captive és hibrid" központok dominálnak a piacon, valamint a központok iparági megoszlásának és tevékenységeinek tekintetében is széles skála rajzolódik ki. A vállalatok 2/3-a már több, mint 5 éve működik Magyarországon, ez is mutatja, hogy hazánk hosszútávú növekedést tud biztosítani az itt letelepedő vállalatoknak.

A befektetői döntések meghozatalának szempontrendszerében egyre kevésbé játszik szerepet a munkaerő költsége, annál inkább befolyásoló tényezővé válnak a kiváló lokáció és élhető környezet, a gazdasági és politikai stabilitás, az oktatási intézményekkel együttműködési lehetőségek adta előnyök.

Tovább erősödik az a tendencia, hogy az üzleti szolgáltató központok egyre többször választanak Budapesten kívüli lokációkat is. Az idei felmérés alapján a válaszadók 50%-a venne számításba vidéki helyszínt bővüléséhez. Az oktatási háttér miatt főként olyan egyetemi háttérrel rendelkező nagyvárosokat céloznak meg, mint Pécs, Debrecen, Szeged, vagy Székesfehérvár. Az évről évre fejlődő vidéki városok nagyon nyitottak, és mindenben segítik a cégeket annak érdekében, hogy a helyi egyetemen végzett fiataljaiknak helyben biztosítsanak kihívásokat jelentő munkahelyeket.

A magyar piacon működő vállalatok viszonylag alacsony, 11-15%-os átlagos fluktuációval működnek, de a felmérésben a vállalatok fele 10% alatti adatokat közölt. Napjainkban egyre inkább jellemző az ágazatra nemzetközi szinten is, hogy a munkaerő megtalálása és megtartása érdekében a vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkaadói márkaépítésre (employer branding) és a munkavállalók képzésére.

A központokban használt nyelveket tekintve, az angolon és a magyaron felül dominál a német, a spanyol, az olasz és a francia, de olyan egzotikusnak mondható nyelvek is megtalálhatók, mint például az arab és a kínai.

A robotika és az automatizáció kérdéskörére nagy hangsúlyt fektetnek a szereplők, ennek ellenére jelenleg a vállalatok 30%-a használja a mindennapi tevékenységek során. Tekintettel arra, hogy a központok 90%-a erőteljesen kívánja fejleszteni a szolgáltatásait, így elkerülhetetlenné válik az automatizáció magasabb fokú elterjedése bizonyos funkciókban.

Örvendetes trend, hogy az üzleti szolgáltatóipari vállalatok 80%-a tervez bővítést a következő időszakban. A vállalatok fele 100 főnél nagyobb bővülést tervez, összességében körülbelül 3500-4000 fős bővülés várható az elkövetkezendő időszakban az iparágban.

További részletes információkért kattintson ide a felmérés eredményeit összefoglaló kiadvány letöltéséhez.

Az) "SSC survey" adatai kapcsán minden felhasználási jog kizárólagosan a Nemzeti Befektetési Ügynökséget és partnereit (Global Web Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság) illeti meg, így az Ügynökség előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az adatok nem használhatók fel, így különösen nem publikálhatók, nem többszörözhetők.